Przedmioty szkolne

3. Geografia

4. Historia

5. WOS

6. Muzyka

7. Informatyka

7.1.  Informatyka kl. 4

7.2.  Informatyka kl. 5

7.3.  Informatyka kl. 6   

7.4.  Informatyka kl. 7

7.5.  Informatyka kl. 8

7.6. 

7.7.  Koło Informatyczne

7. Fizyka

8. Chemia

9. WF

10. Matematyka