Plany zajęć w poszczególnych salach
Komputerowe

sala 4

sala 11

 

 sala 40

Telewizor w budynku B

 

Telewizor w budynku A